Koostööpäev Loovusmajas

Koostööpäeva eesmärk on...

... meeskonna või meeskondade vahelist igapäevast koostööd tõhusamaks muuta, tugevdada inimestevahelisi kontakte, kasvatada ühtsustunnet ja saavutada kokkulepped, mis aitavad tulemuslikkust ja sisekliimat parandada.

Igas ettevõttes on nähtav osa – visioon, missioon, sõnastatud väärtused, struktuur, strateegia, protsessid jne. Ja siis on nähtamatum pool, kus on erinevad inimestevahelised dünaamikad, suhted, vastasmõjud jne. Nähtavast ja nähtamatust poolest kokku moodustub igapäevane reaalsus, milles me toimetame.

Küsimus on, kas igapäevane reaalsus on kõigi jaoks piisav või kuidas seda luua, et me oleksime motiveeritud ja valmis panustama oma töörollis ettevõtte/meeskonna eesmärkide täitmisele.

Selle igapäevase reaalsuse, inimeste vajaduste kaardistamise, kokkulepetele jõudmisega me Koostööpäevadel tegelemegi.

Päeva fookuse kohandame täpselt teie vajaduste ja soovide järgi. Ehk võime öelda, et tegeleme sellega millega ise tulete ja milles me kokku lepime.

Koostööpäev annab:

  • Meeskonnaliikmete vaheline usaldus suureneb.
  • Toob nähtavale potentsiaali ja ühisosa.
  • Visualiseerime meeskonna maailma, kus kõik on kaasatud ja osalejate mõtted on laual. Vaatleme loodut erinevatest perspektiividest ja avastame uusi lahendusi.
  • Saate uusi ideid ja sõlmime kokkulepped, mis aitavad neid ellu viia.

Teie meeskonnas on tegelikult teie väljakutsetele lahendused olemas. Koostööpäev Loovusmaja inspireerivas keskkonnas aitab nendeni jõuda.

Klientide tagasisidet näeb siit.
Koostööpäeva juhendavad Rave ja Madis Puhm

Toimiva ja tulemusliku meeskonna loomiseks vaata ka neid teenuseid: