Loovuskoolitus

Loovuskoolitus

... on ühe päevane koolitus, kus inimestel on võimalus ennast üksikisikuna ja meeskonnana avada ja avastada kunstilis-loomingulise tegevuse kaudu. Saada teadmisi loovusest ja selle erinevatest käsitlustest, näha ning leida nii enda kui meeskonna ressursse.

Loovuskoolituse eesmärk on anda inimeste edukaks ja harmooniliseks tegutsemiseks vajalikke teadmisi loovuse olemusest ja loovuse kasutamise võimalustest inimeste arendamisel. See aitab meil nii tööl kui eraelus oma tegutsemist efektiivsemaks ja harmoonilisemaks muuta.

Koolitusel osaleja:

  • Saab teada, kuidas käsitletakse loovust ja loomeprotsessi, kuidas seda toetada ja mis seda pärsib; mis toimub aju tasandil; kuidas toetada enda loovuse avaldumist.
  • Harjutab oma loovuse teadvustamist ja temaga kontakti saamist.
  • Õpib tundma, millised on need faktorid ja tingimused, mis soodustavad loovust ettevõttes või organisatsioonis.


Selleks, et õppimine oleks võimalikult tulemuslik, kasutatakse erinevat tüüpi meetodeid: teema teoreetilist analüüsi, praktilist harjutamist, kogemuste analüüsi, rühmatöid ja arutelusid.

 
Koolitaja Rave, kes on ka raamatu "Lapse loovuse hoidmine ja arendamine" kaasautor.