Tööstress

Tööstressi teemaline koolituspäev.

2019. aasta algusest kehtima hakanud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus avab laiemalt tööandja kohustust hoida töövõtja vaimset tervist ja vältida tööstressi tekkimist.

Tööstressiga tegelemine toob endaga kaasa kvalitatiivseid ja majanduslikke muutusi nii töötajate, organisatsiooni kui ka klientide jaoks. Näiteks töötaja tulemuslikkus ja pühendumus kasvavad, puudumised vähenevad, organisatsiooni maine ja klientide rahulolu paraneb.

Selleks, et õppida tundma tööstressi, märkama käitumismustreid, parandamaks meeskonnana toimimist korraldame Tagametsa Loovusmajas tööstressi teemalisi koolituspäevi.

Koolituspäeva eesmärk on meeskonnana ja indiviidina õppida kuidas ajal mil pinged kuhjuvad, hoida ennast ja teisi ning suhteid. Välja tuua selle mida praegu juba kasutan ning kasutame, mis sellest aitab ja mis ei aita. Ning ka vaadelda kuidas üksteist läbi selle mõjutatakse. Keskendume sellele, mida veel saan ise enda jaoks teha ja mida saame kõik koos teha.

Koolituspäeval käsitletavad teemad:

  • Mis on stress? Mis on täpsemalt tööstress ja mis seda võib tekitada? Stressi sümptomid – kuidas ära tunda, märgata ohumärke? Pinget tekitavate olukordade märkamine, teadvustamine. Mida tähendab stressis töötaja tööandjale?
  • Stressiga toimetulek. Mida saan enda heaks teha? Käsitleme emotsionaalset paindlikkust ja säilenõtkust. Kuidas neid endas kasvatada?
  • Mida saab teha töötaja? Mida saab teha tööandja? Mida juba kasutan tööl, mida saan veel kasutada ja millist tuge - oskusi vajan sh tööandjalt.

Koolitus toimub läbi loengulise osa, praktiliste harjutuste, arutelude ja jagamiste. 

Koolitajad / läbiviijad: Rave ja Madis