Tagametsa Loovusmaja:

  • 15 minuti kaugusel Tallinnast
  • meeskondi ja koostööd tugevdavad koolitused ja töötoad
  • ruumid erinevate koosolekute, koolituste ja ürituste pidamiseks 
  • kunstniku ateljee ja autoritööde aidanäitus

Meie teenustest leiad näiteks järgmised:
Koostööpäev:  
  
- et tugevdada inimeste vahelist koostööd, kasvatada ühtsustunnet ja sõlmida kokkulepped, mis aitavad meeskonda edasi ja töökeskkonda parandada - vaata lähemalt siit.
Tööstressi teemaline koolitus:
   
- et õppida tundma tööstressi, märkama käitumismustreid, parandamaks meeskonnana                  toimimist - vaata lähemalt siit.
Loovkoosolek ja visualiseerimise töötuba:
   -  rikasta oma meeskonna koosolekut või ajurünnakut loovtöötoaga, milles saate visualiseerida käsitletava teema - vaata lähemalt siit
Loovusmaja ruumide rent
Tule rendi Loovusmaja ruume erinevate koosolekute, koolituste ja tähtpäevade pidamiseks.

Loe edasi
Koolitused
Meeskondi ja koostööd tugevdavad koostööpäevad, milledes palju praktilisi tegevusi, vestlusringe, diskussioone, näitlikustamisi. Kõike ikka selleks, et saaks meeskonna potentsiaali paremini rakendada.

Loe edasi
Töötoad
Tule naudi mõnusat aega koos oma seltskonna või kolleegidega ennast loominguliselt väljendades.

Loe edasi

SK ID Solutions meeskond:

Rave ja Madise juhitud Koostööpäeval õppisime üksteist paremini tundma ja suurenes ühtekuuluvustunne. Läbi loovuse jõudsime mitmele ühisele kokkuleppele, kuidas on hea koos töötada. Saviga visualiseeri-mise abil said mõtted selgeks.
Soovitame kindlasti meeskonnapäevana kõigile!
Veel tagasisidet leiate siit.