Koostööpäev

Koostööpäeva eesmärk on arendada meeskonnatööd ja hoida fookust.

Erinevate väljakutsete ja muutujatega toimetulekuks on vaja nii individuaalset kui ka meeskondlikku kasvamist ja julgust muutusteks.

Koostööpäev aitab luua ja tugevdada meeskonna koostöökultuuri, kus meeskonnaliikmed on motiveeritud ja valmis panustama ettevõtte/meeskonna eesmärkide täitmisele. Koostöökultuuri, kus ollakse paindlikud leidmaks toimivaid lahendusi erinevatele väljakutsetele. Kui meeskonnas toimiv inimestevaheline dünaamika toetab ühiste eesmärkide saavutamist, siis on meeskonnaliikmed innustunud ja töösse panustamine pakub rahuldust.

Mis Koostööpäeval toimub?

 • Päeva fookuse kohandame just teie meeskonna vajadustest lähtuvalt
 • Loome turvalise töökeskkonna
 • Anname juurde meeskonnatööd arendavat oskusteavet
 • Juhime protsessi nii, et: 
  • mõistetaks tervikpilti
  • meeskonna jaoks olulised teemad saaksid tõstatatud ja läbi arutatud
  • edasised sammud saaksid kokku lepitud
 • Koostöös jõuame meeskonna jaoks õigete vastuste ja lahendusteni ning meeskonnaliikmed on valmis oma panuse eest vastutust võtma.

Koostööpäev annab:

 • Tugevamad inimestevahelised kontaktid ja tugevam ühtsustunne.
 • Meeskonnaliikmete vaheline usaldus suureneb.
 • Toob nähtavale meeskonna potentsiaali ja ühisosa.
 • Saate uusi ideid ja sõlmime kokkulepped, mis aitavad meeskonna tulemuslikkust parandada.
 • Meeskonnaliikmed on valmis vastutust võtma.
 
Päeva märksõnadeks on: aktiivne, kõiki kaasav, praktilised harjutused, meeleolukas, loovalt mänguline, meeskonnatööd ja töötajat jõustav.

Koostööpäev Loovusmaja inspireerivas keskkonnas tugevdab meeskonnatunnet, loob selgust ja aitab leida lahendusi teie väljakutsetele.

Koostööpäev võib olla ka osa TIIMWERK™ retseptist, kus 100 päevaga küpseb teie tiim töövõimeliseks ja tõhusaks terviklikuks organismiks, mis on võimeline ühistöös oma ressursse maksimaalselt ära kasutama.
Vaata lähemalt madispuhm.ee

Klientide tagasisidet näeb siit.
Võta ühendust ja räägime Sinu meeskonnast või meeskonnatööst üldisemalt. 
Email again: