Tööstress

Tööstressi teemaline koolituspäev.

Selleks, et õppida tundma tööstressi, märkama käitumismustreid, parandamaks meeskonnana toimimist.

Koolituspäeva eesmärk on meeskonnana ja indiviidina õppida kuidas ajal mil pinged kuhjuvad, hoida ennast ja teisi ning suhteid. Välja tuua selle mida praegu juba kasutan ning kasutame, mis sellest aitab ja mis ei aita. Ning ka vaadelda kuidas üksteist läbi selle mõjutatakse. Keskendume sellele, mida veel saan ise enda jaoks teha ja mida saame kõik koos teha.


Koolituspäeval käsitletavad teemad:

  • Mis on stress? Mis on täpsemalt tööstress ja mis seda võib tekitada? Stressi sümptomid – kuidas ära tunda, märgata ohumärke? Pinget tekitavate olukordade märkamine, teadvustamine. Mida tähendab stressis töötaja tööandjale?
  • Stressiga toimetulek. Mida saan enda heaks teha? Käsitleme emotsionaalset paindlikkust ja säilenõtkust. Kuidas neid endas kasvatada?
  • Mida saab teha töötaja? Mida saab teha tööandja? Mida juba kasutan tööl, mida saan veel kasutada ja millist tuge - oskusi vajan sh tööandjalt.


Koolitus toimub läbi kõiki kaasavate praktiliste harjutuste, arutelude ja jagamiste.